Thông báo đề tài quá hạn:
V2012-04 - Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam ||| KHGD-2012/V1 - Mô hình phát triển chương trình giáo dục phổ thông ||| KHGD-2011/V1 - Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cấp cơ sở Xã/Phường/Thị trấn ||| - Biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai ||| - Hội thảo tổng kết sau thử nghiệm Đề án thí điểm dạy học song ngữ Việt – Lào trong trường Nguyễn Du, Viêng Chăn, Lào ||| KHGD-2013/V1 - Tập huấn kỹ năng quản lý tài liệu nghiên cứu và trích dẫn tài liệu trong nghiên cứu khoa học ||| KHGD-2010/V2 - Thông tin luận án “Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo” ||| KHGD-2011/B1 - Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công ||| - Luận giải về công nghệ giáo dục dưới góc nhìn của khoa học giáo dục hiện đại ||| - Hoạt động giáo dục của trường tiểu học giai đoạn sau năm 2015 ||| - Sự tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực của người sử dụng lao động: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam ||| - Giải pháp phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam ||| - Phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý nhà nước về giáo dục các cấp ||| - Giải pháp nân cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư theo hướng hội nhập quốc tế ||| - Triết lý giáo dục Việt Nam ||| - Thực trạng mô hình học tập thường xuyên tại thôn/ xóm ở tỉnh Hòa Bình ||| - Nghiên cứu những khó khăn của người lao động nông thôn tỉnh Hải Dương trong tiếp cận cơ hội học tập suốt đời ||| - Nghiên cứu mô hình giáo dục người lớn của Hàn Quốc ||| - Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nông thôn trong thời kỳ chuyển đổi cơ cấu kinh tế ||| - Thực trạng bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường cao đẳng của Hà Nội ||| - Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng khung trình độ quốc gia Việt Nam ||| - Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các trường đại học ngoài công lập ||| - Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm ||| - Nghiên cứu biên soạn tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường dùng trong các trường trung cấp chuyên nghiệp khối ngành kinh tế - du lịch - y tế ||| - Đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế ||| - Dạy học phân hóa có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT Thực nghiệm ||| - Định hướng chương trình công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 ||| - Đặc điểm quan hệ bạn bè của học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay ||| - Kỹ năng tự nhận thức của học sinh trung học phổ thông hiện nay ||| VNQD-12 - Xu thế quản lý nhà trường phổ thông ở một số nước công nghiệp hóa ||| - Đánh giá giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp tại tỉnh Lào Cai ||| - Nghiên cứu công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục trung học cơ sở ở tỉnh Điện Biên ||| - Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Lào Cai ||| - Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ ||| - Nghiên cứu lý thuyết siêu nhận thức (metacognitive theory) và đề xuất khả năng ứng dụng trong giáo dục trung học ||| - Nghiên cứu lý thuyết đa trí tuệ (đa trí thông minh) (multiple intelligences) và khả năng ứng dụng vào giáo dục tiểu học ||| - Nghiên cứu một số mô hình phong cách học tập (learning styles) và khả năng ứng dụng vào giáo dục trung học phổ thông ||| - Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án ||| - Nghiên cứu việc thể hiện quan điểm tích hợp trong chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên môn tìm hiểu xã hội cấp tiểu học của Singapore ||| - Một số giải pháp tổ chức dạy học hai buổi trên ngày ở cấp tiểu học phù hợp đối tượng học sinh các vùng miền ||| - Môi trường với cuộc sống của chúng ta dành cho học sinh lớp 9 ||| - Đổi mới quản lý nhà trường phổ thông Việt Nam theo hướng định hướng hiệu quả trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục ||| - Các giải pháp nâng cao năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông ||| - Giải pháp ngăn ngừa các hành vi bạo lực trong học sinh trung học phổ thông ||| - Thực trạng đánh giá trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi cuối chủ đề ở trường mầm non ||| - Thực trạng tổ chức hoạt động nhằm phát triển giác quan cho trẻ em 24-36 tháng tuổi trong trường mầm non ||| - Đổi mới quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong quá trình hội nhập quốc tế ||| - Nghiên cứu đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi ||| - Xây dựng bộ tranh chủ đề và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường ||| - Cơ sở lý luận của việc xây dựng luật giáo dục đại học ||| - Xác định chi phí đào tạo đại học ở Việt Nam ||| - Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn trường về giáo dục bảo vệ môi trường trong trường tiểu học ||| - Nghiên cứu biên soạn sách "Môi trường với cuộc sống của chúng ta" dành cho học sinh lớp 4 ||| - Nghiên cứu thiết kế tranh động theo chủ đề nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi phục vụ đổi mới chương trình giáo dục mầm non ||| - Một số biện pháp đa dạng hóa bổ sung tài liệu tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ||| - Nghiên cứu vận dụng phương pháp phân tích hồi quy trong khoa học giáo dục ||| - Xu hướng nghiên cứu giáo dục hiện nay của một số nước trên thế giới ||| - Đánh giá thực trạng hoạt động và sử dụng website Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ||| - Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục ở Việt Nam ||| - Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam ||| - Không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học ||| - Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên ||| - Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công ||| HDV2017-123 - Tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục ở một số nước ||| - Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục ||| KHGD-2012/H4 - Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam ||| KHGD-2012/H3 - Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số quốc gia công nghiệp mới ||| - Bước đầu vận dụng bộ công cụ UDN-II vào đánh giá học sinh tiểu học ||| - Đánh giá quá trình nghiên cứu khoa học của trung tâm nghiên cứu giáo dục dân tộc ||| - Thực trạng tính tích cực lao động của công chức phường tại Hà Nội ||| - Số hóa hồ sơ quản lý khoa học của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ||| - Nghiên cứu đề xuất mô hình và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành của văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ||| - Đổi mới hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam ||| KHGD-2011/H4 - Xác định nội dung học tập vì sự phát triển bền vững ở trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Hòa Bình ||| KHGD-2010/B1 - Hệ thống giáo dục thường xuyên Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ XXI ||| KHGD-2012/H2 - Phân cấp quản lý giáo dục thường xuyên trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI ||| - Thực trạng quản lý đào tạo kỹ sư lâm nghiệp ở một số trường đại học Việt Nam ||| - Nghiên cứu việc sử dụng quy thời gian ngoài giờ lên lớp của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội ||| - Thực trạng tuyển sinh của các trường cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội ||| - Các biện pháp nâng cao trí tuệ cảm xúc cho sinh viên trường đại học Đồng Tháp ||| - Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học ngoài công lập ||| - Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo phát triển giáo dục đại học Việt Nam ||| - Nghiên cứu kỹ năng quá trình khoa học (Science process skills) trong chương trình môn khoa học một số nước ||| - Một số biện pháp giúp giáo viên thiết kế và kiểm tra hiệu quả công cụ đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường phổ thông ||| KHGD-2011/B2 - Vận dụng quan điểm tích hợp trong việc phát triển chương trình giáo dục Việt Nam giai đoạn sau 2015 ||| - Nâng cao hiệu quả sử dụng bản đồ sách giáo khoa trong dạy học Địa lý ở trường trung học cơ sở ||| - Đánh giá kết quả học tập môn Ngữ Văn của học sinh theo hướng hình thành năng lực ||| KHGD-2010/V3 - Nghiên cứu so sánh chương trình môn Toán trung học cơ sở của một số nước và Việt Nam ||| KHGD-2010/B2 - Đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 1 công nghệ giáo dục năm học 2009-2010 của học sinh lớp 1, khối tiểu học - trường PTCS Thực nghiệm, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ||| - Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về trường phổ thông hiệu quả ||| - Cơ sở lý luận về năng lực lãnh đạo của hiệu trưởng nhà trường trung học phổ thông ||| - Khảo sát nội dung văn hóa dân tộc trong sách Mỹ thuật lớp 1 chương trình giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ ||| KHGD-2013/V7 - Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề tích hợp liên môn Lịch sử và Địa lý ở trường trung học cơ sở ||| - Nghiên cứu thực trạng giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoại khóa ||| - Thiết kế công nghệ môn Tiếng Việt lớp 2 bậc tiểu học ||| KHGD-2010/V1 - Mô hình nhân cách học sinh phổ thông Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ||| KHGD-2011/V4 - Đổi mới phân cấp quản lý trường THPT Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ||| KHGD-2013/V3 - Xu thế phát triển nội dung học vấn phổ thông ở Việt Nam sau năm 2015 ||| KHGD-2012/H1 - Nghiên cứu thiết kế băng hình và tài liệu sử dụng về hoạt động giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo ||| - Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu đồ dùng đồ chơi ||| - Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non ||| KHGD-2013/V5 - Một số biện pháp tổ chức hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ 24-36 tháng tuổi trong trường mầm non ||| - Phương án phối hợp dạy hai chương trình Việt Nam và quốc tế dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục Việt Nam ||| - Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam ||| - Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015 ||| KHGD-2013/V2 - Phương án thực hiện quan điểm tích hợp trong pháp triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn sau 2015 ||| - Xây dựng phương thức, tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông (Đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015) ||| KHGD-2011/V3 - Xây dựng mô hình tư vấn học đường trong nhà trường trung học cơ sở ||| - Định hướng vận dụng chương trình sách giáo khoa phổ thông cấp tiểu học sau năm 2015 cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn ||| - Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn khoa học xã hội trong trường phổ thông ||| - Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn khoa học tự nhiên trong trường phổ thông ||| - Nguyên tắc và phương pháp xác định các lĩnh vực học tập/ mạch kiên thức/ chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015 ||| - Mô hình sách giáo khoa nhằm đáp ứng yêu cầu của chương tình giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015 ||| - Tìm hiểu lương giáo viên phổ thông của một số nước ||| KHGD-2013/V4 - Phân tích hệ thống đánh giá học sinh phổ thông Việt Nam theo tiêu chuẩn Saber - Student Assessment ||| - Nghiên cứu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử trong giáo dục phổ thông ||| - Nghiên cứu một số mô hình dự báo cung - cầu nhân lực qua đào tạo trên thế giới ||| KHGD-2013/V6 - Nghiên cứu bảng phân loại quốc tế giáo dục năm 2011 và khả năng vận dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam ||| - Tổ chức cơ sở dữ liệu và tính toán một số chỉ số cốt lõi của giáo dục và nhân lực Việt Nam ||| - Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ của trẻ tự kỷ 5-6 tuổi ||| KHGD-2012/H9 - Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục ||| KHGD-2016/H10 - Xây dựng mô hình nhà trường phổ thông Việt Nam mới |||

Đăng nhập